Eseménynaptár
2021. január
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
20
21
24
25
26
27
28
29
30
31

Összes esemény ›

Főoldal   »   Szülőknek / Diákoknak   »   Összes hír 2020.12.06. óta

Kitelepítés, elhurcolás megemlékezés 2021

2021. január 19. kedd 14:41

Január 19-e a magyarországi németek elhurcolásának hivatalos magyar állami emléknapja. Az emléknap dátuma arra utal, hogy 1946-ban ezen a napon kezdődött meg a magyarországi németek szervezett elűzetése (közismert nevén a kitelepítés), az otthonaikból kényszerrel nyugatra telepítendő első budaörsi lakosokat szállító vonatszerelvény elindításával.  

Idén a tornateremben, közös filmnézéssel szerettünk volna megemlékezni az eseményről, erre azonban sajnos nem volt lehetőségünk, ezért más - az online lehetőségekhez igazított - módon történt idén a megemlékezés.

Iskolánk 2016-ban a „Svábok elhurcolása, kitelepítése – 70 éve történt” néven iskolai projektet szervezett, melynek keretében a magyarországi németek 1944 és 1949 közötti történelmét és traumáit dolgozta fel. Ennek során 42 túlélővel készült interjú illetve videófelvétel, amelyek a szovjet kényszermunka éveiről, és a kitelepítés meghurcolásairól mesélnek. A projekt keretében létrehoztunk egy oktatási segédanyagot is, melynek bevezetőjében képekkel illusztrálva röviden összefoglalásra kerülnek a legfontosabb események. Ennek az anyagnak a felhasználásával emlékeztünk meg idén az eseméyekről.

Az alábbi képre kattintva az érdeklődők is megtekinthetik az oktatási segédanyagot.

Az alábbi linken a teljes projekt anyaga megtekinthető.

 

OH állásfoglalás a végzősök IKSZ óráival kapcsolatban

2021. január 22. péntek 09:28

Az Oktatási Hivatal állásfoglalást adott ki a végzősök IKSZ óráival kapcsolatban.

A kivonat az alábbi linkre kattintva olvasható...

 

Kiírták a Goethe-ösztöndíjakat (2021)!

2021. január 21. csütörtök 10:39

Szívesen töltenél egy nemzetközi nyári tábor keretében két-három hetet Csehországban? Vagy inkább egy online németkurzuson vennél részt? Nyitott vagy, hogy új embereket, kultúrákat ismerj meg? Motivált vagy a némettanulást illetően és kész vagy nyáron is foglalkozni vele? Kész vagy szabadon tartani a nyaradat, hogy kiválasztás esetén részt tudj venni a kurzuson, aminek előre nem lehet tudni a dátumát? Aktív szerepet vállalsz az iskolában és akár azon kívül is? Képes vagy felelősséget vállalni magadért és másokért? 2021. augusztus 31-ig nem töltöd be a 18. életévedet? Akkor a Goethe-ösztöndíj jó lehetőség lehet számodra!
 
Ha jelentkezni szeretnél:
   - olvasd el (az alul lévő csatolmányokban) a pályázat részleteit,
   - töltsd ki a „Formular 3” nevű formanyomtatványt
(Fontos: ezen egyelőre ne ikszeld be, hogy min szeretnél részt venni (csehországi nyári tábor vagy online kurzus), csak a Táblázatosban! Amennyiben a Táblázatos formanyomtatványon a "Mir ist egal" rubrikát ikszelted be, a Formular 3 nyomtatvány 3. és 4. oldalát is ki kell töltened [írhatod ugyanazt a szöveget]!).).
   - töltsd ki a (tanulmányi eredményedre, ösztöndíjaidra stb. vonatkozó) Táblázatot és
   - küldd el őket (word vagy pdf formátumban) 2021. február 3-ig a varsanyi.krisztina@dng-bp.hu e-mail címre. A dokumentum neve legyen: Goethepályázat_Vezetékneved_Keresztneved_Osztályod
 
Iskolánk a korlátozott férőhelyek miatt rangsorolja a beérkező pályázatokat. Ha a pályázatod alapján bekerültél a továbbküldendők körébe, értesítünk, és mi gondoskodunk a Formular 2 (tanári ajánlás) kitöltéséről.
 
A részletes tájékoztatót, illetve a jelentkezési lapot letöltheted a lenti linkekről.
 

Tájékoztató a központi felvételi vizsgáról 2021

2021. január 15. péntek 08:00

Tisztelt Szülők, kedves felvételiző Diákok!

A központi egységes írásbeli vizsga időpontja 2021. január 23. (szombat) 10 óra. A vizsgát az EMMI 16/2020 (XII.04.) határozata és az Oktatási Hivatal ajánlása szerint szervezzük meg.

Az ajánlás itt olvasható:
EMMI határozat
Egészségügyi ajánlások
 

A felvételi vizsgáról külön értesítést nem küldünk!

Kérjük a diákokat, hogy a vizsga előtt fél órával (9 óra 30 perc) érkezzenek meg a számukra kijelölt tanterembe. A terembeosztást az intézmény bejáratánál és az iskola weboldalán (oktatási azonosítóval) tesszük közzé.

9:00 óra előtt az iskola épületébe a belépés nem lehetséges.

Valamennyi vizsgázó hozzon magával a személyazonosságát igazoló fényképes okmányt (személyi igazolvány, útlevél vagy diákigazolvány), amit a vizsgateremben a felügyelő tanároknak be kell mutatnia.

Vizsgázók beosztása tantermekbe

A járványhelyzet miatt bevezetett biztonsági intézkedések:

 1. Az épületbe a jogszabályok szerint csak a tanulók léphetnek be, kérjük, hogy a kísérők csak az iskola bejáratáig kísérjék a tanulókat.
 2. Az épületbe való belépéskor a testhőmérséklet-mérés és a kézfertőtlenítés kötelező.
 3. Kérjük, hogy a felvételizők csoportosulás nélkül azonnal menjenek a vizsgatermükbe.
 4. Egy-egy terembe legfeljebb 8 vizsgázót osztottunk be.
 5. A védőmaszk viselete a vizsgatermeken kívül kötelező, a vizsgatermekben az írásbeli vizsga ideje alatt pedig ajánlott.
 6. Kérjük, hogy a felvételizők a vizsga végeztével azonnal és csoportosulás nélkül hagyják el az épületet.

A vizsga menete:

9:30 - 10:00     Előkészítés és tájékoztató a vizsgateremben
10:00 - 10:45   Magyar nyelv írásbeli vizsga
(15 perc szünet)
11:00 - 11:45   Matematika írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgára a tanulók tollat (kéket vagy feketét), ceruzát, vonalzót, körzőt, szögmérőt hozzanak magukkal. Az írásbeli vizsga során a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tollal kell elkészíteni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön kívül más segédeszköz (pl. számológép) nem használható.

A beteg vagy tüneteket mutató tanulók felvételi vizsgájáról:

Ha a felvételiző beteg, vagy a vizsga reggelén tüneteket mutat, kérjük, hogy semmiképpen ne induljon el a felvételi vizsgára. Kérjük, hogy ebben az esetben a távolmaradás tényét a lehető leghamarabb jelezze a titkarsag@dng-bp.hu címen vagy telefonon 06-1/283-0222.

A központi írásbeli vizsga 1. pótnapja: 2021. január 28. (csütörtök) 14 óra.

A pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatják meg, akik az előző írásbelin (január 23-án) alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A tanulónak és szüleinek fel kell vennie a kapcsolatot az iskolával és a jogszabályban leírtak alapján indoklással alátámasztott írásos kérelmet kell benyújtania az iskola igazgatójának címezve. Az igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre.

A központi írásbeli vizsga 2. pótnapja: 2021. február 5. (péntek) 14:00

A központi írásbeli vizsga 2. pótnapján kérelemre csak azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. A jelentkező tanulónak és szüleinek fel kell vennie a kapcsolatot az iskolával, és indoklással alátámasztott írásos kérelmet kell benyújtania az iskola igazgatójának címezve.

A kérelem benyújtásának határideje: 2021. január 29. 16:00

A kijavított dolgozatok megtekintéséről:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A járványhelyzet miatt az idei központi írásbeli vizsga során minden vizsgázó számára biztosítja intézményünk annak lehetőségét, hogy a kijavított dolgozatok személyes megtekintése helyett, a beszkennelt dolgozatot emailben küldi el az írásbeli vizsga jelentkezési lapján megadott emailcímre, az alábbi időpontokban:

 
 Vizsga időpontja
Megtekintés/ beszkennelt kijavított dolgozatok kiküldésének időpontja
Észrevétel benyújtásának határideje
 Központi felvételi írásbeli  vizsga
 2021.01.23. szombat   10:00
 2021.01.28. csütörtök   8:00-16:00
 2021.01.29. péntek 16:00-ig
 1. pótnap
 2021.01.28. csütörtök 14:00
2021.02.02. kedd
8:00-16:00
2021.02.03. szerda
16:00-ig
 2. pótnap
 2021.02.05. péntek
14:00
2021.02.10. szerda
8:00-16:00
2021.02.11. csütörtök 16:00-ig

Kérjük, hogy amennyiben szeretnék gyermekük dolgozatát emailben megkapni a személyes megtekintés helyett, illetve a jelentkezési lapon nem adtak meg emailcímet, akkor ezt titkarsag@dng-bp.hu címre küldött üzenetben jelezzék.

A dolgozatok javítására vonatkozó esetleges észrevételeket – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – írásban, az iskola titkárságán lehet megtenni a titkarsag@dng-bp.hu címen.

Az észrevételekkel kapcsolatos további fontos információk: Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhez vétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak (OH) címezve – 3 napon belül – írásban közli a vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak. Az OH a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezésbenyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a fellebbezést benyújtónak.

Sikeres felkészülést, eredményes vizsgázást kívánunk!

Tápai Ildikó Anikó

igazgató

 

Itt regisztrálj a DNG 2021 Pályaorientációs Napra!

2021. január 13. szerda 14:06

Információk a DNG Pályaorientációs Naphoz 2021 + Regisztráció

2021. január 12. kedd 09:16

Iskolánk Pályaorientációs napja az idei tanévben 2021. február 9-én, kedden lesz online formában. Az iskola összes diákja részt vesz rajta (nemcsak a végzősök). A rendezvény keretében négy egymást követő 45 perces órában látogathattok meg (Zoom-Konferenciák formájában) pályaorientációt segítő előadásokat.

A nap rövid programja tehát:

 9.00-9.45  I. kiválasztott előadás meglátogatása
 10.00-10.45  II. kiválasztott előadás meglátogatása
 11.00-11.45  III. kiválasztott előadás meglátogatása
 12.00-12.45  IV. kiválasztott előadás meglátogatása
 
20 különböző előadás vár benneteket: magyarországi és külföldi, fővárosi és vidéki egyetemek, főiskolák mutatkoznak be, lesz általános németországi továbbtanulással kapcsolatos tájékoztató, előadások szakképzésekről, de akár pályaorientációs teszteket is tölthettek.
 
Hogyan tudtok bekerülni a kívánt előadásra?

Amit bejelölgettetek az osztályfőnökötökön keresztül, az csak egy előzetes felmérés volt. Ennek alapján állítottuk össze a végleges programot, melyre a lenti linken keresztül ONLINE tudtok bejelentkezni. 

Mindenki 4 előadásra kell beregisztráljon. Egy-egy előadásra korlátozott férőhely van, a helyek foglalása gyorsasági sorrendben történik. Minél előbb regisztrálsz, annál nagyobb az esélyed, hogy bekerülsz a kívánt előadásra. A helyek számát az előzetes jelentkezésekhez próbáltuk igazítani. Nézzétek meg a kínálatot, mert új programok is vannak (pl. ELTE, Nürnberg)

Minden osztály egységesen január 14-én (csütörtökön) 8.45-től regisztrálhat január 15-én (pénteken) 15.00-ig.

Az alábbi képre kattintva tekinthetitek meg a programkínálatot. A felnagyított képen a mezőkben szereplő számok azt mutatják, hogy hány fő regisztrálhat adott programra a megadott idősávban. Válasszatok ki minden idősávban (I-IV.) egy előadást (azaz összesen 4 db-ot) és regisztráljatok be rájuk online! A német nyelven szereplő programok német nyelven hangzanak el.
 

Ide kattintva lesz elérhető (január 14-től) el a REGISZTRÁCIÓS FELÜLET... 

Fontos infók a helyfoglalással kapcsolatban:

 • Ahhoz, hogy foglalni tudj, először regisztrálnod kell a honlapra, vagy [a honlapátállás miatt] meg kell újítanod regisztrációdat)! 

Regisztráció a weboldalon:

 • Ezt a honlap jobb felső sarkában lévő piros "Belépés" gombra kattintva teheted meg. A honlapra már korábban is regisztrálhatsz, mint január 14-e. Minden infót adj meg, amit kér! Fontos, hogy a teljes nevedet add meg, ne becenevet, vagy rövidítést! 
Regisztráció megújítása a weboldalon:
 • Ha már korábban regisztráltál, akkor nem kell újra regsztrálnod, hanem egyszerűen be kell lépned a profilodba. Ha elfelejtetted a jelszavad, igényelhetsz újat.
 • A profilodban meg fogja kérdezni, hogy melyik évben kezdted a gimnáziumot és melyik osztályba jársz. Ezt add meg és kattints a "Módosítás" gombra!
Ehhez egy kis segítség: 
9.N évfolyam: 2020
9. évfolyam: 2019
10. évfolyam: 2018
11. évfolyam: 2017
12. évfolyam: 2016
Helyfoglalás az előadásokra (sikeres vagy érvényes regisztrációt követően)
 • Sikeres regisztráció illetve belépés után a felül található kék színű menüsoron kattints a "Pályaorientáció" fülre és foglalj előadás-időpontot! (Ez csak akkor jelenik meg, ha megnyitottuk a jelentkezési rendszert, vagyis január 14-e után.)
 • Minden idősávban egy, azaz összesen négy darab előadásra kell bejelentkezned (se többre, se kevesebbre), a rendszer nem is enged mást.
 • A zöld pöttyre való kattintással tudsz regisztrálni. Ha beregisztráltál, a zöld pötty helyén egy naptár jel jelenik meg.
 • A nem, vagy nem megfelelően regisztrált tanulókat mi osztjuk be a maradék helyekre.
 • A honlapra/a profilodba belépve, a Pályaorientáció fülre kattintva később is (egészen a rendezvény kezdetéig) vissza tudod nézni, hogy hova regisztráltál.

Hogyan fogok belépni a kiválasztott előadásra?

A későbbiekben (nagy valószínűséggel a megadott e-mail címedre) kiküldjük az általad választott előadásokhoz tartozó Zoom-linkeket. Ezekre kattintva (a megadott időben, mikrofonnal és kamerával felszerelve) kell belépned az előadásra!

A Pályaorientációs Nap tanítási napnak számít, amennyiben nem tudsz részt venni rajta, hiányzásodat igazolnod kell az osztályfőnököd felé. A Zoom-konferenciákon való jelenlétet tanárok ellenőrzik. 

Kérdés esetén keressétek Varsányi tanárnőt (varsanyi.krisztina@dng-bp.hu)! Technikai probléma esetén írhattok Lakos Fanni rendszergazdának, a rendszergazda@dng-bp.hu e-mail címre.
 
Sikeres regisztrációt kívánunk, reméljük, sok hasznos információval lesztek gazdagabbak!
 

Újabb IKSZ-lehetőség a Máltai Szeretetszolgálatnál

2021. január 08. péntek 15:41

Újabb IKSZ lehetőség kínálkozik a Máltai Szeretetszolgálatnál:

A zuglói Családok Átmeneti Otthona várja az IKSZ-es diákokat, hogy alsósok korrepetálásában segítsenek, illetve a Miklós utcai Hajléktalan Centrumban keddenként fogadnak három főt ruhaválogatásra.

A feladatokra jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Családok Átmeneti Otthona Budapest, Szatmár u. 26, 1142
Czégény Tünde czegeny.tunde@maltai.hu

Miklós utcai Integrált Hajléktalan Ellátó Központ
Budapest, Miklós u. 32, 1033
Tóthné Dózsa Éva dozsa.eva@maltai.hu  "

Online oktatás február 1-ig meghosszabbítva!

2021. január 08. péntek 11:43

Boldog ünnepeket 2020!


A DNG mindenkinek boldog, meghitt ünnepeket kíván!

DNG Karácsony 2020 - Idén kicsit másképp...

2020. december 18. péntek 07:48

Iskolánkban évitezedek óta minden osztály, tanár, jelenlegi és régi kollégák, meghívott vendégek jelenlétében ünnepeljük a közös iskolai karácsonyt. A megszokott, színpadon bemutatott, jelmezes, hagyományőrző Christkindlspiel megrendezésére idén nem volt lehetőség. A műsor felelősei, a 10.A és 10.B osztály azonban nem hagytak bennünket karácsonyi hangulat nélkül. A képekre kattintva elérhető a két osztály ünnepi üzenete:

Köszönjük a 10.A és 10.B osztályoknak, és osztályfőnökeiknek (Linka Tamás tanár úrnak és Jakus Enikő tanárnőnek), hogy ilyen kreatív módon gondoskodtak online karácsonyi műsorról!

  
  
© 2020 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium / Minden Jog Fenntartva