Eseménynaptár
2024. június
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
 
 
 
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Összes esemény ›

Aktuális információk
Összes hír ›
Főoldal   »   Felvételizőknek   »   Felvételi   »   Felvételi infók

Szóbeli felvételi + német írásbeli 2024. március

2024. március 01. péntek 13:16

Iskolánk 2024-ban is három napra bontva (2024. március 6-7-8.) szervezi meg a szóbeli és a NÉMET írásbeli felvételi vizsgát minden iskolánkba jelentkező diák számára.
A vizsgázók beosztása néhány sorral lejjebb érhető el.
Kérjük, akik már korábban tudnak róla, hogy valamelyik vizsganap nem jó számukra, azok előre jelezzék, hogy ezt lehetőség szerint figyelembe vehessük.
Legkésőbb március 5-én, kedden 16 óráig fogadja a titkárság(+36-1/283-0222) telefonos megkeresésüket a beosztással kapcsolatban. Amennyiben technikailag lehetséges, próbálunk megoldást találni.
Az, hogy melyik tanuló, melyik napon írja az írásbelit és szóbelizik, az alábbi linkekre kattintva tekinthető meg: 
 
Március 6-i FELVÉTELI BEOSZTÁS
Március 7-i FELVÉTELI BEOSZTÁS
Március 8-i FELVÉTELI BEOSZTÁS
 
(A Ctrl + f billentyűk egyszerre történő lenyomásával és a tanuló oktatási azonosítójának/jeligéjének fehér mezőbe történő begépelésével rá lehet keresni adott tanulóra.)
 
A vizsgázókat elkísérő szülőket arra kérjük, hogy a vizsga nyugalmának biztosítása érdekében ne kísérjék el gyermeküket a vizsgatermekhez, hanem az iskolaudvar padjain vagy az aulában várakozzanak.
 
A felvételi vizsgáról külön értesítést nem küldünk!
A csak kezdő németes, 0001-es tagozatra jelentkezők magyarból tesznek szóbeli vizsgát. Ők német nyelvből nem tesznek sem írásbeli, sem szóbeli vizsgát.
A csak a haladó németes, 0002-es tagozatkódra jelentkezők németből tesznek írásbeli és szóbeli vizsgát, a táblázatnak megfelelően, ugyanazon a napon.
A mindkét tagozatkódra jelentkezőknek mindkét tárgyból szóbeli vizsgát kell tennie, valamint meg kell írniuk a német írásbelit.
 
A felvételi vizsga követelményei:
Német írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán: a nyelvoktató kisebbségi oktatás kerettanterve 7. évfolyamának tanév végi követelményei. Magyar nyelv szóbeli felvételi vizsgán: az alapfokú nevelés-oktatás tanterve 7. évfolyamának tanévvégi követelményei.
 
A felvételi vizsga jellege, menete:
A szóbeli felvételi elbeszélgetés célja a nyelvi készségek, képességek felmérése képek, szövegek felhasználásával. Kötetlen beszélgetés keretében mérjük a tanulók Nemzeti Alaptantervvel összefüggő egyéb kompetenciáit; tájékozottságát, gondolkodási képességeit, műveltségét, kifejezőkészségét.
A kizárólag 0001-es (kezdő német) tagozatra jelentkező diákokat német nyelvből értelemszerűen nem kérdezzük.
 
Információk a német írásbeli vizsga menetével kapcsolatban
Kérjük a diákokat, hogy a vizsga előtt fél órával érkezzenek meg a számukra kijelölt tanterembe. A terembeosztást az intézmény bejáratánál és az iskola weboldalán (oktatási azonosítóval/jeligével) tesszük közzé.
Valamennyi vizsgázó hozzon magával a személyazonosságát igazoló fényképes okmányt (személyi igazolvány, útlevél vagy diákigazolvány), amit a vizsgateremben a felügyelő tanároknak be kell mutatnia.
 
Az írásbeli vizsga menete (mindenki azon a napon jöjjön, ahová be van osztva!)
Március 6. (szerda)
Március 7. (csütörtök)
Március 8. (péntek)
12:15 – 13:00
Német nyelv írásbeli vizsga
12:15 – 13:00
Német nyelv írásbeli vizsga
10:00 – 10:45
Német nyelv írásbeli vizsga
 
Információk a szóbeli vizsgával kapcsolatban
A 0002-es tagozatkódra (haladó német) jelentkező vizsgázók az írásbeli vizsga előtt vagy után, a közzétett beosztásnak megfelelően szóbeli vizsgát is tesznek.
Kérjük a szóbeliző diákokat, hogy a számukra kijelölt szóbeli vizsgaidőpont előtt fél órával érkezzenek meg a számukra kijelölt tanteremhez. A terembeosztást az intézmény bejáratánál és az iskola weboldalán (oktatási azonosítóval/jeligével) tesszük közzé.
Valamennyi vizsgázó hozzon magával a személyazonosságát igazoló fényképes okmányt (személyi igazolvány, útlevél vagy diákigazolvány), amit a vizsgateremben a felügyelő tanároknak be kell mutatnia.
 
Mit hozz még magaddal?
Kérjük, hogy a tanulók a felvételi vizsgára FELTÉTLENÜL hozzanak magukkal íróeszközt (toll), valamint matematika, magyar és német füzetüket, esetleg okleveleiket, kitüntetéseiket, érmeiket.
 
Nemzetiségi nyilatkozat
Aki a nemzetiségi hovatartozásáról és a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről nyilatkozni szeretne, az alábbi formanyomtatványon teheti meg:
A nyomtatvány letölthető itt…
A kitöltött nyomtatványt a felvételi napján a Titkárságon vagy a Portán lehet leadni.
 
A kijavított dolgozatok megtekintéséről:
A német írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, arról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet.
A kijavított dolgozatok megtekinthetők 2024. március 11. hétfő 8:00 – 16:00 az iskola könyvtárában.
A dolgozatok javítására vonatkozó esetleges észrevételeket írásban, az iskola titkárságán, legkésőbb 2024. március 12-én, kedden délután 16 óráig fogadjuk.
 
Ideiglenes felvételi rangsor
A jelentkezők felvételi jegyzékét (a tanulók rangsorát) iskolánk honlapján 2024. március 22-én tesszük közzé. A listán - a jogszabálynak megfelelően - nem a tanulók neve fog szerepelni, hanem oktatási azonosítójuk, vagy (amennyiben adtak meg ilyet) az általuk kitalált jelige.
(Ez a lista nem a véglegesen felvettek névsora, hanem csak egy ideiglenes rangsor, mely még attól függően módosul, hogy melyik tanuló hogyan rangsorolta a felvételi jelentkezése során az iskolákat.)
 
Mindenkinek jó felkészülést, eredményes vizsgát kívánunk!

 

Szóbeli felvételi + német írásbeli 2024. március (előzetes információk)

2024. február 27. kedd 07:55

Iskolánk 2024-ben is három napra bontva (2024. március 6-7-8.) szervezi meg a szóbeli és a NÉMET írásbeli felvételi vizsgát, minden iskolánkba jelentkező diák számára.

A vizsgázók beosztása legkésőbb 2024. március 4-én, hétfőn kerül ki az intézmény honlapjára.

Kérjük, akik már korábban tudnak róla, hogy valamelyik vizsganap nem jó számukra, azok előre jelezzék, hogy ezt lehetőség szerint figyelembe vehessük.

Legkésőbb március 5-én, kedden 16 óráig fogadja a titkárság (+36-1/283-0222) telefonos megkeresésüket a beosztással kapcsolatban. Amennyiben technikailag lehetséges, próbálunk megoldást találni.

A felvételi vizsgáról külön értesítést nem küldünk!

A csak kezdő németes, 0001-es tagozatra jelentkezők magyarból tesznek szóbeli vizsgát. Ők német nyelvből nem tesznek sem írásbeli, sem szóbeli vizsgát.

A csak a haladó németes, 0002-es tagozatkódra jelentkezők németből tesznek írásbeli és szóbeli vizsgát, ugyanazon a napon.

A mindkét tagozatkódra jelentkezőknek mindkét tárgyból szóbeli vizsgát kell tenniük, valamint meg kell írniuk a német írásbelit.

A felvételi vizsga követelményei:

Német írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán: a nyelvoktató kisebbségi oktatás kerettanterve 7. évfolyamának tanév végi követelményei. Magyar nyelv szóbeli felvételi vizsgán: az alapfokú nevelés-oktatás tanterve 7. évfolyamának tanévvégi követelményei.

A felvételi vizsga jellege, menete:

A szóbeli felvételi elbeszélgetés célja a nyelvi készségek, képességek felmérése képek, szövegek felhasználásával. Kötetlen beszélgetés keretében mérjük a tanulók Nemzeti Alaptantervvel összefüggő egyéb kompetenciáit; tájékozottságát, gondolkodási képességeit, műveltségét, kifejezőkészségét.

A kizárólag 0001-es (kezdő német) tagozatra jelentkező diákokat német nyelvből értelemszerűen nem kérdezzük.

Mindenkinek jó felkészülést, eredményes vizsgát kívánunk!

Iskolánk részletes felvételi tájékoztatója az alábbi linkre kattintva érthető el...

 

 

Tájékoztató központi felvételi vizsgáról 2024

2024. január 12. péntek 11:39

Tisztelt Szülők, kedves felvételiző Diákok!

A központi egységes írásbeli vizsga időpontja 2024. január 20. (szombat) 10 óra.

A felvételi vizsgáról külön értesítést nem küldünk!

Kérjük a diákokat, hogy a vizsga előtt fél órával (9 óra 30 perc) érkezzenek meg a számukra kijelölt tanterembe. A terembeosztást az intézmény bejáratánál és az iskola weboldalán (oktatási azonosítóval) tesszük közzé.

Vizsgázók beosztása tantermekbe erre a linkre kattinva érhető el... 

8:30 előtt az iskola épületébe a belépés nem lehetséges.

A vizsgázókat elkísérő szülőket arra kérjük, hogy a vizsga nyugalmának biztosítása érdekében ne kísérjék el gyermeküket a vizsgatermekhez, hanem a földszinti ebédlőben várakozzanak!

Valamennyi vizsgázó hozzon magával a személyazonosságát igazoló fényképes okmányt (személyi igazolvány, útlevél vagy diákigazolvány), amit a vizsgateremben a felügyelő tanároknak be kell mutatnia.

Az írásbeli vizsgára a tanulók tollat (kéket vagy feketét), ceruzát, vonalzót, körzőt, szögmérőt hozzanak magukkal! Az írásbeli vizsga során a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tollal kell elkészíteni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön kívül más segédeszköz (pl. számológép) nem használható.

A vizsga menete:

9:30 - 10:00     Előkészítés és tájékoztató a vizsgateremben
10:00 - 10:45   Magyar nyelv írásbeli vizsga
(15 perc szünet)
11:00 - 11:45   Matematika írásbeli vizsga

 

A központi írásbeli vizsga pótnapja: 2024. január 30. (kedd) 14 óra.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik a január 20-i írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A tanulónak és szüleinek fel kell vennie a kapcsolatot az iskolával és a jogszabályban leírtak alapján indoklással és igazolással alátámasztott írásos kérelmet kell benyújtania az iskola igazgatójának címezve. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Kérjük, hogy ebben az esetben a távolmaradás tényét a lehető leghamarabb jelezze a titkarsag@dng-bp.hu címen vagy telefonon 06-1/283-0222.

 

A kijavított dolgozatok megtekintéséről:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

 
 Vizsga időpontja
Kijavított dolgozatok megtekintése
ÉS
Értékelő lapok átvétele
Észrevétel fogadásának határideje

 Központi felvételi  írásbeli vizsga

 2024.01.20. szombat 10:00

 2024.01.25. csütörtök 8:00-16:00

 2024.01.26. péntek 16:00-ig

 Pótnap

 2024.01.31. kedd 14:00

 2024.02.02. péntek 8:00-16:00

 2024.02.05. hétfő 16:00-ig

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le a vizsgaszervező intézményben (az iskola titkárságán) illetve amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést választotta, a programfelületen keresztül elektronikusan továbbíthatja közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A Hivatal a fenti kérelmek elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, ezért azokat nem lehet a Hivatalhoz benyújtani. A nem megfelelő helyre benyújtott kérelmek késleltetik az elbírálás folyamatát, a döntés meghozatalát.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező középfokú iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. Az észrevételt az elektronikus űrlapkitöltő program használatával továbbítók számára a programfelület a fellebbezés továbbítására is igénybe vehető.

Figyelem! A fellebbezés kizárólag a központi írásbeli vizsgát szervező középfokú intézményhez nyújtható be! A fellebbezést az ügyre vonatkozó összes dokumentummal (eredeti vizsgadolgozatok, értékelő lap, fellebbezés stb.) együtt a vizsgaszervező intézmény – egy munkanapon belül – továbbítja a Hivatalnak. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nem megfelelő helyre benyújtott fellebbezés hátráltatja az elbírálás folyamatát és késlelteti a döntés meghozatalát.

A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezés benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.

Sikeres felkészülést, eredményes vizsgázást kívánunk!

Tápai Ildikó Anikó

igazgató

 

Felvételi tájékoztató a 2024/25-ös tanévben való továbbtanuláshoz

2023. október 02. hétfő 14:33

Az általános iskola után hozzánk szeretnél felvételizni, 2024 szeptemberétől nálunk továbbtanulni? Fontos infókat találsz a lenti linkeken!

Ezennel közzétesszük a (2024/25-ös tanévtől történő továbbtanuláshoz szükséges) középfokú felvételi eljárásra vonatkozó aktuális (2023. októberi) információkat:

Iskolánk tájékoztatója

Az OH tájékoztatója

 

Nyilatkozat a nemzetiségi oktatásban-nevelésben való részvételről

2016. október 05. szerda 13:22

Az új nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében a nemzetiségi nevelés-oktatási intézménybe jelentkezőknek nyilatkozniuk kell az ilyen jellegű oktatás igénybevételének szándékáról illetve származásukról.
Felhívjuk az iskolánkba jelentkezők, illetve szüleik szíves figyelmét, hogy amennyiben igénybe kívánják venni a nemzetiségi oktatást, és nem kívánnak elesni az ilyen irányú iskolába való továbbtanulás lehetőségétől, vállalják a nemzetiségi származást! 
Kérjük a nyilatkozatot csatolják a jelentkezési laphoz. Az űrlapot letölthetik honlapunkról (ld. a cikk végén), illetve nyomtatott formában kérhetik iskolánk titkárságán.
A magyarországi németek történelmi múltjának ismeretében [kitelepítés, elhurcolás, magyarosítás, asszimiláció] nem feltétlenül lehetséges és nem is szükséges dokumentumokkal, családfával stb. igazolni a család származásbeli összetételét, elegendő az űrlapon nyilatkozni!
 
Űrlap letöltése
 
 
  
  
© 2020 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium / Minden Jog Fenntartva