Eseménynaptár
2022. december
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Összes esemény ›

Aktuális információk
Összes hír ›
Főoldal   »   Felvételizőknek   »   Felvételi   »   Felvételi infók

Felvételi tájékoztató a 2023/24-es tanévben való továbbtanuláshoz

2022. október 04. kedd 12:26

Az általános iskola után hozzánk szeretnél felvételizni, 2023 szeptemberétől nálunk továbbtanulni? Fontos infókat találsz a lenti linkeken!

Ezennel közzétesszük a (2023/24-es tanévtől történő továbbtanuláshoz szükséges) középfokú felvételi eljárásra vonatkozó aktuális (2022. októberi) információkat:

Iskolánk tájékoztatója

Az OH tájékoztatója

 

Szóbeli felvételi + német írásbeli 2022. március

2022. február 25. péntek 18:55

Iskolánk  2022-ben is három napra bontva (2022. március 2-3-4.) szervezi meg a szóbeli és a NÉMET írásbeli felvételi vizsgát, az Oktatási Hivatal egészségügyi ajánlásainak figyelembevételével. Pótnap: március 11. (péntek).
 
A pótnapon írásbeli kérelemre csak azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, és ezért a normál vizsganapokon nem tudtak megjelenni. A pótnapra jelentkező tanulónak és szüleinek fel kell vennie a kapcsolatot az iskolával, és indoklással és igazolással alátámasztott írásos kérelmet kell benyújtania az iskola igazgatójának címezve.
 
Az, hogy melyik tanuló, melyik napon írja az írásbelit és szóbelizik, az alábbi linkekre kattintva tekinthető meg:
 
 
(A Ctrl + f billentyűk egyszerre történő lenyomásával és a tanuló oktatási azonosítójának/jeligéjének fehér mezőbe történő begépelésével rá lehet keresni adott tanulóra.)
 
A járványhelyzet miatt bevezetett biztonsági intézkedések:
 1. Az épületbe a jogszabályok szerint csak a tanulók léphetnek be, kérjük, hogy a kísérők csak az iskola bejáratáig kísérjék a tanulókat.
 2. Az épületbe való belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező.
 3. Kérjük, hogy a felvételizők csoportosulás nélkül azonnal menjenek a vizsgatermükbe.
 4. Egy-egy írásbeli vizsgaterembe legfeljebb 9 vizsgázót osztunk be.
 5. A védőmaszk viselete a vizsgatermeken kívül kötelező, a vizsgatermekben az írásbeli és a szóbeli vizsga ideje alatt pedig ajánlott.
 6. Kérjük, hogy a felvételizők a vizsga végeztével azonnal és csoportosulás nélkül hagyják el az épületet.
 
A beteg vagy tüneteket mutató tanulók felvételi vizsgájáról:
Ha a felvételiző beteg, vagy a vizsga reggelén tüneteket mutat, kérjük, hogy semmiképpen ne induljon el a felvételi vizsgára. Kérjük, hogy ebben az esetben a távolmaradás tényét a lehető leghamarabb jelezze a titkarsag@dng-bp.hu címen vagy telefonon 06-1/283-0222.
 
A felvételi vizsgáról külön értesítést nem küldünk!
A csak kezdő németes, 0001-es tagozatra jelentkezők magyarból tesznek szóbeli vizsgát. Ők német nyelvből nem tesznek sem írásbeli, sem szóbeli vizsgát.
A csak a haladó németes, 0002-es tagozatkódra jelentkezők németből tesznek írásbeli és szóbeli vizsgát, a táblázatnak megfelelően, ugyanazon a napon.
A mindkét tagozatkódra jelentkezőknek mindkét tárgyból szóbeli vizsgát kell tennie, valamint meg kell írniuk a német írásbelit.
 
A felvételi vizsga követelményei:
Német írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán: a nyelvoktató kisebbségi oktatás kerettanterve 7. évfolyamának tanév végi követelményei. Magyar nyelv szóbeli felvételi vizsgán: az alapfokú nevelés-oktatás tanterve 7. évfolyamának tanévvégi követelményei.
 
A felvételi vizsga jellege, menete:
A szóbeli felvételi jellegét tekintve elbeszélgetés, melynek keretében (olykor rövid szöveg, képleírás stb. bevonásával) felmérjük a tanulók érdeklődését, kommunikációs készségét (pl. szókincs, kifejezőkészség) illetve tájékozottságát. A kizárólag 0001-es (kezdő német) tagozatra jelentkező diákokat német nyelvből értelemszerűen nem kérdezzük.
 
Információk a német írásbeli vizsga menetével kapcsolatban
Kérjük a diákokat, hogy a vizsga előtt fél órával érkezzenek meg a számukra kijelölt tanterembe. A terembeosztást az intézmény bejáratánál és az iskola weboldalán (oktatási azonosítóval/jeligével) tesszük közzé.
Valamennyi vizsgázó hozzon magával a személyazonosságát igazoló fényképes okmányt (személyi igazolvány, útlevél vagy diákigazolvány), amit a vizsgateremben a felügyelő tanároknak be kell mutatnia.
 
Az írásbeli vizsga menete (mindenki azon a napon jöjjön, ahová be van osztva!)
 
Március 2. (szerda)
Március 3. (csütörtök)
Március 4. (péntek)
12:15 – 13:00 Német nyelv írásbeli vizsga
12:15 – 13:00 Német nyelv írásbeli vizsga
10:00 – 10:45 Német nyelv írásbeli vizsga
 
Információk a szóbeli vizsgával kapcsolatban
A 0002-es tagozatkódra (haladó német) jelentkező vizsgázók az írásbeli vizsga előtt vagy után, a közzétett beosztásnak megfelelően szóbeli vizsgát is tesznek.
Kérjük a szóbeliző diákokat, hogy a számukra kijelölt szóbeli vizsgaidőpont előtt fél órával érkezzenek meg a számukra kijelölt tanteremhez. A terembeosztást az intézmény bejáratánál és az iskola weboldalán (oktatási azonosítóval/jeligével) tesszük közzé.
Valamennyi vizsgázó hozzon magával a személyazonosságát igazoló fényképes okmányt (személyi igazolvány, útlevél vagy diákigazolvány), amit a vizsgateremben a felügyelő tanároknak be kell mutatnia.
 
Mit hozz még magaddal?
Kérjük, hogy a tanulók a felvételi vizsgára FELTÉTLENÜL hozzanak magukkal íróeszközt (toll), valamint félévi bizonyítványukat és ellenőrzőjüket (akár E-naplóból nyomtatva, akár papír alapú formában), valamint matematika, magyar és német füzetüket, esetleg okleveleiket, kitüntetéseiket, érmeiket.
 
Nemzetiségi nyilatkozat
Aki a nemzetiségi hovatartozásáról és a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről nyilatkozni szeretne, az alábbi formanyomtatványon teheti meg:
 
 
A kitöltött nyomtatványt a felvételi napján a Titkárságon vagy a Portán lehet leadni.
 
A kijavított dolgozatok megtekintéséről:
A német írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, arról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet.
 
A kijavított dolgozatok megtekinthetők 2022. március 7. hétfő 8:00 – 16:00 az iskola könyvtárában.
A dolgozatok javítására vonatkozó esetleges észrevételeket írásban, az iskola titkárságán vagy a titkarsag@dng-bp.hu címen, legkésőbb 2022. március 8-án, kedden délután 16 óráig fogadjuk.
 
Ideiglenes felvételi rangsor
A jelentkezők felvételi jegyzékét (a tanulók rangsorát) iskolánk honlapján 2022. március 16-án tesszük közzé. A listán - a jogszabálynak megfelelően - nem a tanulók neve fog szerepelni, hanem oktatási azonosítójuk, vagy (amennyiben adtak meg ilyet) az általuk kitalált jelige.
(Ez a lista nem a véglegesen felvettek névsora, hanem csak egy ideiglenes rangsor, mely még attól függően módosul, hogy melyik tanuló hogyan rangsorolta a felvételi jelentkezése során az iskolákat, illetve fordítva.)
 
Mindenkinek jó felkészülést, eredményes vizsgát kívánunk!
 

Tájékoztató a központi felvételi vizsgáról 2022

2022. január 14. péntek 11:40

Tisztelt Szülők, kedves felvételiző Diákok!

A központi egységes írásbeli vizsga időpontja 2022. január 22. (szombat) 10 óra.

A felvételi vizsgáról külön értesítést nem küldünk!

Kérjük a diákokat, hogy a vizsga előtt fél órával (9 óra 30 perc) érkezzenek meg a számukra kijelölt tanterembe. A terembeosztást az intézmény bejáratánál és az iskola weboldalán (oktatási azonosítóval) tesszük közzé.

9:00 óra előtt az iskola épületébe a belépés nem lehetséges.

Valamennyi vizsgázó hozzon magával a személyazonosságát igazoló fényképes okmányt (személyi igazolvány, útlevél vagy diákigazolvány), amit a vizsgateremben a felügyelő tanároknak be kell mutatnia.

Vizsgázók beosztása tantermekbe

A járványhelyzet miatt bevezetett biztonsági intézkedések:

 1. Az épületbe a jogszabályok szerint csak a tanulók léphetnek be, kérjük, hogy a kísérők csak az iskola bejáratáig kísérjék a tanulókat.
 2. Az épületbe való belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező.
 3. Kérjük, hogy a felvételizők csoportosulás nélkül azonnal menjenek a vizsgatermükbe.
 4. Egy-egy terembe legfeljebb 8 vizsgázót osztottunk be.
 5. A védőmaszk viselete a vizsgatermeken kívül kötelező, a vizsgatermekben az írásbeli vizsga ideje alatt pedig ajánlott.
 6. Kérjük, hogy a felvételizők a vizsga végeztével azonnal és csoportosulás nélkül hagyják el az épületet.

A vizsga menete:

9:30 - 10:00     Előkészítés és tájékoztató a vizsgateremben

10:00 - 10:45   Magyar nyelv írásbeli vizsga

(15 perc szünet)

11:00 - 11:45   Matematika írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgára a tanulók tollat (kéket vagy feketét), ceruzát, vonalzót, körzőt, szögmérőt hozzanak magukkal. Az írásbeli vizsga során a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tollal kell elkészíteni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön kívül más segédeszköz (pl. számológép) nem használható.

A beteg vagy tüneteket mutató tanulók felvételi vizsgájáról:

Ha a felvételiző beteg, vagy a vizsga reggelén tüneteket mutat, kérjük, hogy semmiképpen ne induljon el a felvételi vizsgára. Kérjük, hogy ebben az esetben a távolmaradás tényét a lehető leghamarabb jelezze a titkarsag@dng-bp.hu címen vagy telefonon 06-1/283-0222.

A központi írásbeli vizsga 1. pótnapja: 2022. január 27. (csütörtök) 14 óra.

A pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatják meg, akik az előző írásbelin (január 22-én) alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A tanulónak és szüleinek fel kell vennie a kapcsolatot az iskolával és a jogszabályban leírtak alapján indoklással és igazolással alátámasztott írásos kérelmet kell benyújtania az iskola igazgatójának címezve. Az igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre.

A központi írásbeli vizsga 2. pótnapja: 2022. február 4. (péntek) 14:00

A központi írásbeli vizsga 2. pótnapján kizárólag azon vizsgázók részvételét köteles az intézmény – kérelemre – lehetővé tenni, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 15. sora szerinti központi írásbeli felvételi vizsgán (2022. január 22. 10:00), sem az EMMI rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 16. sora szerinti pótló központi írásbeli vizsgán (2022. január 27. 14:00) nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.

A jelentkező tanulónak és szüleinek fel kell vennie a kapcsolatot a vizsgaszervező intézménnyel, és indoklással és igazolással alátámasztva írásban kell benyújtania a központi írásbeli felvételi vizsga 2. pótnapján való részvételi kérelmet az intézménybe, ahová a jelentkezését a kérelmező eredetileg beadta.

A kérelem fogadásának határideje: 2022. január 28. 16:00
A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.

A kijavított dolgozatok megtekintéséről:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A járványhelyzet miatt az idei központi írásbeli vizsga során minden vizsgázó számára biztosítja intézményünk annak lehetőségét, hogy a kijavított dolgozatok személyes megtekintése helyett, a beszkennelt dolgozatot emailben küldi el az írásbeli vizsga jelentkezési lapján megadott emailcímre, az alábbi időpontokban:

 

 Vizsga időpontja

Megtekintés/ beszkennelt kijavított dolgozatok kiküldésének időpontja

Észrevétel fogadásának határideje

Központi felvételi írásbeli vizsga

 2022.01.22. szombat   10:00

 2022.01.27. csütört.   8:00-16:00

 2022.01.28. péntek 16:00-ig

1. pótnap

 2022.01.27. csütört. 14:00

 2022.02.01. kedd

8:00-16:00

 2022.02.02. szerda 16:00-ig

 2. pótnap

 2022.02.04. péntek 14:00

 2022.02.09. szerda

 8:00-16:00

 2022.02.10. csütörtök 16:00-ig

Kérjük, hogy amennyiben szeretnék gyermekük dolgozatát emailben megkapni a személyes megtekintés helyett, illetve a jelentkezési lapon nem adtak meg emailcímet, akkor ezt titkarsag@dng-bp.hu címre küldött üzenetben jelezzék.

A dolgozatok javítására vonatkozó esetleges észrevételeket – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – írásban, az iskola titkárságán lehet megtenni a titkarsag@dng-bp.hu címen.

Az észrevételekkel kapcsolatos további fontos információk: Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhez vétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak (OH) címezve – 3 napon belül – írásban közli a vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak. Az OH a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezésbenyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a fellebbezést benyújtónak.

Sikeres felkészülést, eredményes vizsgázást kívánunk!

Tápai Ildikó Anikó

igazgató

 

Nyilatkozat a nemzetiségi oktatásban-nevelésben való részvételről

2016. október 05. szerda 13:22

Az új nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében a nemzetiségi nevelés-oktatási intézménybe jelentkezőknek nyilatkozniuk kell az ilyen jellegű oktatás igénybevételének szándékáról illetve származásukról.
Felhívjuk az iskolánkba jelentkezők, illetve szüleik szíves figyelmét, hogy amennyiben igénybe kívánják venni a nemzetiségi oktatást, és nem kívánnak elesni az ilyen irányú iskolába való továbbtanulás lehetőségétől, vállalják a nemzetiségi származást! 
Kérjük a nyilatkozatot csatolják a jelentkezési laphoz. Az űrlapot letölthetik honlapunkról (ld. a cikk végén), illetve nyomtatott formában kérhetik iskolánk titkárságán.
A magyarországi németek történelmi múltjának ismeretében [kitelepítés, elhurcolás, magyarosítás, asszimiláció] nem feltétlenül lehetséges és nem is szükséges dokumentumokkal, családfával stb. igazolni a család származásbeli összetételét, elegendő az űrlapon nyilatkozni!
 
Űrlap letöltése
 
 
  
  
© 2020 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium / Minden Jog Fenntartva