Eseménynaptár
2024. július
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Összes esemény ›

Aktuális információk
Összes hír ›
Főoldal   »   Hagyomány / Rendezvény   »   Hagyományőrzés nálunk

Hagyományőrzés iskolánkban

2013. szeptember 05. csütörtök 07:48

Iskolánk neve (Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium) egyben tükrözi is programunkat és célkitűzéseinket. Intézményünk a magyarországi német kisebbség középfokú oktatásával és nevelésével kapcsolatos feladatokat látja el, egyik alapfeladata és vállalása a nevelés terén (az általános pedagógiai feladatok mellett) a német nemzetiség hagyományainak megismertetése, megtartása és továbbadása, a nemzetiségi identitástudat felébresztése, ébrentartása. 
 
Hagyományőrzés az iskola mindennapjaiban, ünnepein, rendezvényein
A tanulók részére folyamatos, alapos, minden részletre kiterjedő nemzetiségi tartalmakat közvetítünk, tanórai és tanórán kívüli keretekben egyaránt.
A nemzetiségi nevelés-oktatás választható oktatási formái közül intézményünkben kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás folyik. Ennek köszönhetően diákjaink sok tantárgyat kizárólag német nyelven tanulnak, így (pl. a történelmet, a földrajzot, a német irodalmat, a médiát, az etikát, a filozófiát, az informatikát, a matematikát, a fizikát, részben a testnevelést és az éneket. Teljesen természetes számukra, hogy jegyzeteikben, órai feleleteikben stb. a német nyelvet használják, tanulmányaik végére (legtöbbjük) magas, irodalmi szinten. A német irodalom órákon a legnevesebb német illetve magyarországi német szerzők műveit a nemzetiség nyelvén dolgozzák fel. 
 
Diákjaink nemzetiségi oktatása/ nevelése - „népismeret” tantárgyként - órarendbe építve is garantálva van, melyet 9-12.évfolyamon minden tanuló - nemzetiségi hovatartozástól függetlenül - heti egy órában tanul. Ennek színvonalát és az ez iránti érdeklődést tükrözi, hogy minden évben sok diák választja a népismeretet (választható) érettségi tárgynak és készíti el ezzel kapcsolatos projektjét, mely általában valamilyen hagyomány, szokás egyéni kutatómunkára épülő, részletes, színes feldolgozásából (képekkel, interjúkkal stb.), majd az eredmények plénum előtti prezentációjából áll.
 
Ízelítő projektjeinkből
 
A „tánc és dráma”-órákon minden osztály német néptáncokat sajátít el, ezek magas szintű koreográfiája, diákjaink „fellépéshez szokott”-mentalitása lehetővé teszi, hogy az évenkénti svábbálon, illetve különböző országos, vagy regionális rendezvényeken színvonalas műsorral szórakoztassák a közönséget, képviseljék iskolánkat és a magyarországi német nemzetiséget. Felméréseink szerint diákjaink körében iskolánk egyik legnépszerűbb rendezvénye a svábbál.
 
Fellépés a Vecsési Káposztafeszten
 
Az énekórák révén minden tanuló úgy hagyja el iskolánkat, hogy számtalan német nyelvű népdalt ismer (és ahogy régi diákjaink bizonyítják, még sok év múlva is tud). Ez a tanulási folyamat már a hagyományőrző gólyatáborban elkezdődik, melyre rendszerint Tarjánban kerül sor, ahol az énekeken és tánctanuláson kívül más nemzetiségi programok is várják az ifjú gólyákat.
 
Az intézmény tanórán kívüli programjai nagyrészt szintén a nemzetiségi kultúra közvetítésén alapulnak, ezek között a kötelező programokon minden tanuló részt vesz.
A tanórai keretekben és azon kívül rendszeresek iskolánkban a következő programok: kézműves, népzenei és néptánc foglalkozások, nemzetiségi témájú filmek, színházi előadások, nemzetiségek történelmével, hagyományaival, képző- és iparművészetével kapcsolatos kiállítások megtekintése, író-olvasó-találkozók nemzetiségi alkotókkal, találkozók nemzetiségi közéleti személyiségekkel, részvétel nemzetiségi művészeti-kulturális programokon.
Iskolánkban nemzetiségi énekkar, illetve német nyelvű színjátszó-csoport („Kulturelle Offensive”) működik, fellépéseikkel őrzik, és széles körben népszerűsítik a nemzetiségi kultúrát és annak értékeit.
 
Énekkarunk a parlamentben:
 
A Kulturális Offenzíva (iskolánk színjátszó csoportja) a színpadon
 
Számtalan évenkénti hagyományőrző program van iskolánkban és kollégiumunkban, a teljesség igénye nélkül ízelítőül: 
 
Svábbál (szülők-nagyszülők bevonásával, sütemények sváb receptek alapján)
 
Nemzetiségi karácsony (eredeti sváb gyűjtésből származó karácsonyi szokások színpadi feldolgozása)
 
Adventi koszorúkötés (más nemzetiségi iskolák bevonásával)
 
Diák-nap (sváb ételek készítése, sváb játékok, vetélkedők stb.)
 
Márton-nap (lampionos felvonulás, sütés-főzés)
 
Német nyelvű író-olvasó-találkozó (kortárs nemzetiségi írók meghívása)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Országos (német nyelvű) szavalóverseny
 
 
Országos (német nyelvű) színjátszófesztivál
 
Népszerű hagyományőrző rendezvény volt továbbá:
 
„Sváb-divatbemutató" (népviseletek „modernizálva” mai fiatalokra)
 
Kollégiumi padok festése autentikus hartai mintával
 
Előkészületben:
kreatív/ interaktív népismeret-tábor
 
Honlapunk további menüpontjai alatt még rengeteg információ, színes kép és videó található hagyományőrzés témában!
 
Együttműködés a kisebbségi önkormányzatokkal, szervezetekkel
Intézményünk programjában és éves munkatervében kiemelt feladatnak tekintjük a német nemzetiség kulturális és társadalmi életében való aktív részvételt. Kapcsolatunk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával (LdU) kiegyensúlyozott, korrekt. A Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal - mint az intézmény vonatkozásában jogilag illetékes nemzetiségi képviselettel - szoros munkakapcsolatunk alakult ki. Több országos, fővárosi szintű, főként kulturális és oktatási jellegű eseményt iskolánkban együtt szervezünk meg, illetve tanulóink rendszeres résztvevői az általuk szervezett programoknak. Több, kerületi és települési német kisebbségi önkormányzattal is élő a kapcsolatunk. Ezek között kiemelt szerepet játszik a Pesterzsébeti Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Diákjaink közül többen is tagjai lakóhelyük nemzetiségi kulturális csoportjának. Ezen tevékenységüket elismerjük, támogatjuk. Osztályaink kulturális csoportjai rendszeres, szervezett „vidéki” fellépései jelentős mértékben hozzájárulnak a helyi önkormányzatokkal való kapcsolataink ápolásához.
Iskolánk tanulói közül többen tagjai a GJU-nak (Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher), így lehetőségük nyílik a politikai-társadalmi élet megismerésére, aktív részvételre a nemzetiségi ifjúsági szervezet munkájában.
 
Kapcsolat az anyaországgal
Intézményünk pedagógiai programjának fontos részét képezi az anyaországi kapcsolatok ápolása. Ennek egyik nagy nevelési értékkel bíró módja a diákcsere, melynek köszönhetően a tanulók nem csak nyelvi és szociális területen, de nemzetiségi identitástudatukat illetően is sokat fejlődnek. Jelenleg négy németországi testvériskolával van rendszeres cserekapcsolatunk (Frankfurt am Main, Rotenburg an der Wümme, Saarlouis, Darmstadt).
A nemzetiségi törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítani kell az anyaország történelmének, irodalmának, földrajzának, kulturális értékeinek és hagyományaiknak elsajátítását. Az állam támogatja a nemzetiség anyaországából érkező oktatók magyarországi vendégtanári alkalmazását, amelynek keretében intézményünkben németországi vendégtanár dolgozik.
További anyaországi kapcsolatot jelent a ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) segítő támogatása, amely anyanyelv- és irodalmi, szaktárgyi, továbbképzési területen is jelentős.
Intézményünk tagja a PASCH (Schulen: Partner der Zukunft) hálózatnak, amelynek célja a német nyelv és kultúra iránti kötődés erősítése.
  
  
© 2020 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium / Minden Jog Fenntartva