Válasszon nyelvet!

MagyarDeutsch
Iskolánk története
2012. augusztus 26. vasárnap, 16:06
A mai Magyarországon számos nemzetiség található. A Magyarországon nagy számban, főleg a Dunántúlon élő magyarországi németek a történelem folyamán több időszakban vándoroltak be, elsősorban Dél-Németországból. Az állam nem mindig hagyta, hogy kultúrájukat, hagyományaikat megőrizzék, ápolják, sőt előfordult hogy anyanyelvüket sem használhatták.
 
Ma, a XX. század végén a kisebbségeknek, így a magyarországi németeknek is jobb sorsuk lett. Egyenjogúak a magyar néppel, egyenrangú állampolgárok, akik a szokásaikat, kultúrájukat szabadon ápolhatják, gyakorolhatják. Az állam ezt megengedi, sőt támogatja. Pár évtizede működött a budapesti Kossuth Lajos Gimnáziumban egy német nemzetiségi tagozat, mely évfolyamonként két osztályból állt. A nemzetiségi oktatás azonban sajnos nem volt eléggé "igazi". Így a tagozaton oktató pedagógusok szervezkedtek, harcoltak azért, hogy egy önálló, saját létesítményt hozhassanak létre diákjaik számára. Így épült fel, nyílt meg - 1990-ben - Budapesten a XX. kerületben az önálló német iskola. Ezzel a létesítménnyel a kisebbség egy álma válhatott valóra.
 
Az épület, amely már szolgált általános iskolaként is, most a magyarországi németek diákjainak ad lehetőséget, otthont a tanulásra, és a hagyományok ápolására. Felszereltségében gazdag, modern könyvtára szebbnél - szebb könyvekkel segíti a magyarországi németek kultúrális, oktatási lehetőségeit. Tágas, világos, modern iskolánkra igazán büszkék lehetnek a pedagógusok, akik itt taníthatnak, és a diákok, akik ide járhatnak! Az oktatás természetesen nem úgy zajlik, mint a többi gimnáziumban. Itt célként szerepel többek között az is, hogy a diákok a német nyelvet jól megtanulják, beszéljék. Ez okból a történelem, földrajz, fizika, filozófia tantárgyak tanítása német nyelven folyik, ezenkívül a német nyelvet és irodalomat emelt óraszámban tanulják a diákok. A német irodalom órákon a tanulók német irodalom történetét ismerhetik meg, valamint nagy neves német és magyarországi német írók, költők műveit. A népismeret (Volkskunde) tantárgy keretei között pedig népcsoportunk történelmével, tárgyi kultúrájával, szokásaival, hagyományaival ismerkedhetnek meg a diákok.