Válasszon nyelvet!

MagyarDeutsch
Címlap Szülőknek Nyitott kapuk Gyakran ismételt kérdések a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumban való továbbtanulásról
Gyakran ismételt kérdések a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumban való továbbtanulásról
2012. október 05. péntek, 19:00
- Mennyire egyeztethető össze az élsport és az iskolában folyó magas színvonalú tanítás, és a gyerekek tanulása?
 
Korábban is voltak és jelenleg is vannak olyan tanulóink, akik valamilyen sportágat magas szinten űznek, például tagjai az adott sportág korosztályos válogatottjának. Ez tapasztalataink szerint remekül összeegyeztethető a tanulással. A sport jellemformáló hatása, amelynek következménye a rendszeresség és a hatékony időbeosztás, sokat segít a tanulmányi munkában. Az edzőtáborokon, versenyeken való részvétel lehetőségét a szülői házzal és a sportegyesülettel történt előzetes egyeztetés után biztosítjuk. Az esetleges pótlásban a szaktanárok és az osztályfőnök segítik a tanulót.
 
- Lesz-e változás abban, hogy a gyerekek továbbra is németül tanulják majd a történelem nyelvet? (Hallottak a jogszabályváltozásról.)
 
A nemzetiségi iskolákra más törvényi előírások vonatkoznak, mint a két tanítási nyelvűekre, ezért a jelzett jogszabályváltozás bennünket nem érint. A történelmet most és a jövőben is németül tanítjuk.
 
- Mely évfolyamokon történik az ECDL oktatás?
 
Nincs évfolyamhoz kötve, de tapasztalataink szerint ezt a lehetőséget jellemzően a 9. és 10. évfolyamra járó tanulók szokták igénybe venni.
 
- Van-e lehetőség a számítástechnika órákon a vakon gépelés megtanulására?
 
A mai információs társadalomban egyre nagyobb igény lép fel a gépírás, mint kompetencia fejlesztése iránt, hiszen a tanulók tanulmányaik és leendő munkájuk során lassan többet fognak írni a számítógép billentyűzetével, mint tollal. A gyakori fejfájás kialakulásának az egyik oka, hogy szemünkkel egyik pillanatban a billentyűzetet, a másikban a képernyőt nézzük. A tízujjas vakírással ezt elkerülhetjük, valamint jobban tudunk a tartalomra koncentrálni.
 
A gépírás tanítására való igény a 2012-es Nat véleményezésénél jelezésre került, viszont a tervezett informatikai óraszámok alapján ezt nem vették figyelembe a döntéshozók, sőt az informatika óraszám csökkenése várható.
 
A tízujjas vakírás elsajátításához legalább egy éven keresztül, heti 3 órában történő oktatásra lenne szükség.
 
Az informatika tanítása iskolánkban 9. és 10. évfolyamon történik. A rendelkezésre álló órakeret a Nat-ban megfogalmazott ismeretanyag átadására elegendő. Így sajnos nincs lehetőség a tízujjas vakírás informatika órán történő oktatására.
 
- Ahhoz, hogy sikeres felvételi vizsgát tegyen a felvételiző, milyen szintű német nyelvtudásra van szükség? Mi a követelmény a felvételin német nyelvből?
 
A német írásbeli és szóbeli felvételi vizsga szintje a nyelvoktató kisebbségi oktatás kerettanterve 7. évfolyamának tanév végi követelménye.
 
- Ha nem jut be a gyermek a 02-es tagozatkódra, automatikusan felvételt nyer a 01-es tagozatkódra és fordítva, vagy a jelentkezési lapon mindkét tagozatkódot meg kell-e jelölni?
 
Nem, a másik tagozatra való felvétel nem automatikus, hiszen a vizsgakövetelmények is eltérőek. Ezért a másik tagozatkódra való felvételhez mindkét tagozatkódot meg kell jelölni a jelentkezési lapon. Aki németből megfelelő előismeretekkel rendelkezik, annak azt javasoljuk, hogy első helyen a 02 (haladó német), második helyen a 01 (kezdő német) tagozatkódot jelölje meg.
A mindkét tagozatra jelentkezők magyar és német nyelvből is tesznek felvételi vizsgát, s amennyiben mindkét tagozat követelményeinek megfelelnek, az általuk első helyen megjelölt tagozatra nyernek felvételt.
 
- Mekkora a túljelentkezés az iskolába?
 
Nagy, ezért van külön felvételi eljárásra szükség a tanulók kiválasztásához.
 
- Lehet-e más nyelvet is tanulni a német és az angol nyelven kívül az iskolában?
 
Az iskola nemzetiségi gimnázium, azaz magas óraszámban tanítjuk a német nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyat, első idegen nyelvként pedig az angolt. További idegen nyelvet csak tanórán kívüli foglalkozás keretében, szakkör jelleggel oktatunk, ha erre mind a tanulói érdeklődés, mind a tanári kapacitás megvan.
 
- Milyen feltétel szükséges a kollégiumi elhelyezéshez? Budapesten lakók is igényelhetik a felvételt a kollégiumba?
 
A 9. évfolyamra felvett vidéki tanulók elhelyezésére az iskola saját, igen színvonalas, korszerű kollégiumában biztosít férőhelyet. A jelentkezési lapon kell megjelölni az erre vonatkozó igényt, más feltétel nincs. 
Amennyiben van rá igény és szabad férőhely, a felvett budapesti tanulók kollégiumi elhelyezését is biztosítjuk.
 
- Azoknak a diákoknak, akik eddig nem tanultak németül, a német felvételi előkészítőn való részvétel ad-e előnyt az iskolában lévő felvételi elbeszélgetésnél?
 
Nem. A németül még nem tudó tanulók csak a 01-es tagozatkódra adhatják be jelentkezésüket, itt pedig magyar nyelvből és matematikából kell felvételizniük. A pontszámítás módja a honlapon megtalálható.
 
- Van-e szintfelmérő az előkészítő tanfolyamon német nyelvből? Egyforma felkészítést kapnak azok a diákok is, akik 4 illetve 8 évig tanultak német nyelvet?
 
Az előkészítő tanfolyamon előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni, szintfelmérőt nem íratunk a tanulókkal. Minden diák egyforma felkészítést kap, amelynek szintje a felvételi vizsga követelményszintje, azaz a nyelvoktató kisebbségi oktatás kerettanterve 7. évfolyamának tanév végi követelménye.