Válasszon nyelvet!

MagyarDeutsch
Címlap Szülőknek Hiányzások igazolása/ kérelmezése
Dokumentumok a tanulói hiányzások és hosszabb távollétek igazolásához és kérvényezéséhez
2017. szeptember 04. hétfő, 14:54

Tisztelt Szülő!

Ezúton tájékoztatjuk a tanulók hiányzását érintő két fontos kérdésről: a 3 nap szülői igazolás, valamint a hosszabb távollét kérelmezése kérdésekről. Idézzük a házirendünk idevágó passzusát:

I.A mulasztások igazolása

1. A szülő hiányzás esetén egy tanévben összesen 3 napot igazolhat. Ennek formanyomtatványa honlapunkról letölthető. Az előre látható mulasztást az osztályfőnöknek előzetesen be kell jelenteni.  Előzetes bejelentés alapján az osztályfőnök engedélyezhet három nap távollétet. Rendkívüli családi eseményen való részvételt (pl. temetés, esküvő) az osztályfőnök nem tagadhat meg.  A szülői által igazolt napokon felül csak orvosi vagy hivatalos igazolással mulaszthat a tanuló.

A 3 nap igazolására szolgáló formanyomtatványt az alábbi linkre kattintva érheti el... 

2. Az igazgató a tanuló és a szülő kérésére három napot meghaladó időtartamra is elengedheti a tanulót. A tanuló köteles az osztályfőnöke és összes szaktanára írásbeli hozzájárulását előzetesen összegyűjteni, és a kérvényhez mellékelni. Utazás esetében, annak tervezett időpontjáról és időtartamáról a szülő még az utazás megszervezése előtt köteles tájékoztatni az iskolát. Az igazgató számára a kérvényt írásban kell benyújtani (a kérvény honlapunkról letölthető) legkésőbb a tervezett tartós távollét előtt 10 munkanappal. Az engedélyt vagy az elutasítást – a benyújtást követő öt tanítási napon belül – a szülő írásban kapja meg.

A három napnál hosszabb távollét egedélyezéséhez a kérvényt az alábbi linkre kattintva érheti el... 

Felhívjük figyelmét, hogy az alábbi nyomtatványok használata nem kötelező, bármilyen, aláírással, dátummal ellátott, a megfelelő információkat tartalmazó, szabadon fogalmazott igazolás és kérvény is ugyanolyan érvényű!

A mulasztások igazolásához további információk az iskola házirendjében találhatók.