Válasszon nyelvet!

MagyarDeutsch
Címlap
Előzetes jelentkezés az EMMI kiemelt nemzetiségi ösztöndíjára (2019)!
2019. május 23. csütörtök, 08:28

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is meghirdeti pályázatát Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjra a nemzetiségi anyanyelvű és kétnyelvű, illetve nemzetiségi nyelvoktató program szerint működő középfokú iskolák tanulói részére. Mivel közeledik a tanév vége és még nem jelent meg a hivatalos felhívás, de iskolánk szeretné, ha tanulói nem esnének el a lehetőségtől a tanév végének beállta miatt, ezért meghirdetjük az iskolán belüli jelentkezést.

Fontos hangsúlyozni, hogy az idei felhívás pontos feltételeit még nem tudjuk, de idemásoljuk a fontosabb korábbi feltételeket. Ez egyébként megtekinthető iskolánk weboldalán is az alábbi linkre kattintva…

Az ösztöndíj célja a nemzetiségi törvény által felsorolt valamely nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, nehéz szociális körülmények között élő tanulók továbbtanulásának elősegítése. A pályázaton az a magyar állampolgárságú tanuló vehet részt, aki nyilatkozata szerint valamely nemzetiséghez tartozik, tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén eléri a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjra vonatkozó rendelet szerint számítandó legalább négyes átlageredményt, más forrásból azonos időszakra nézve egyéb tanulmányi ösztöndíjban nem részesül.
Az ösztöndíjban az a tanuló részesülhet, aki az iskolával együttműködve - a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolva - terjeszti elő pályázatát és a pályázat benyújtásakor az intézmény utolsó két évfolyamát megelőző évfolyamot végzi. Az ösztöndíj odaítélésekor előnyben részesül az a tanuló, akinek a taníttatása - az intézmény nyilatkozata alapján - az eltartójára a többi pályázóhoz viszonyítva nagyobb terhet ró.
A benyújtott pályázatok alapján a miniszter dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a Kormány honlapján közzéteszi.
 

A pályázat iskolán belüli beadási határideje: 2019. június 11. (kedd), 105-ös szoba.

Az iskolán belüli jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges 1 példányban, papír alapon:

  • Pályázati adatlap kitöltve
  • Az Adatkezelési tájékoztató a tanuló és szülei által aláírva
  • A tanuló fényképes önéletrajza (magyar nyelven), melyben részletesen kitér az iskolai és iskolán kívüli nemzetiségi tevékenységére, illetve melynek része a tanuló részletes továbbtanulási terve (max. 3 gépelt oldal)
  • Esetleg ajánlás valamelyik nemzetiségi önkormányzattól, vagy szervezettől
  • Az intézménnyel fennálló jogviszonyról szóló igazolás
 

Pályázati adatlap és az Adatvédelmi tájékoztató a linkre kattintva érhetők el.