Eseménynaptár
2022. november
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
1
2
3
4
5
11
12
13
18
19
20
25
26
27
28
29
30

Összes esemény ›

Aktuális információk
Összes hír ›
Főoldal / Hírek / Tájékoztató a központi felvételi vizsgáról 2022

Tájékoztató a központi felvételi vizsgáról 2022

2022. január 14. péntek 11:40

Tisztelt Szülők, kedves felvételiző Diákok!

A központi egységes írásbeli vizsga időpontja 2022. január 22. (szombat) 10 óra.

A felvételi vizsgáról külön értesítést nem küldünk!

Kérjük a diákokat, hogy a vizsga előtt fél órával (9 óra 30 perc) érkezzenek meg a számukra kijelölt tanterembe. A terembeosztást az intézmény bejáratánál és az iskola weboldalán (oktatási azonosítóval) tesszük közzé.

9:00 óra előtt az iskola épületébe a belépés nem lehetséges.

Valamennyi vizsgázó hozzon magával a személyazonosságát igazoló fényképes okmányt (személyi igazolvány, útlevél vagy diákigazolvány), amit a vizsgateremben a felügyelő tanároknak be kell mutatnia.

Vizsgázók beosztása tantermekbe

A járványhelyzet miatt bevezetett biztonsági intézkedések:

  1. Az épületbe a jogszabályok szerint csak a tanulók léphetnek be, kérjük, hogy a kísérők csak az iskola bejáratáig kísérjék a tanulókat.
  2. Az épületbe való belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező.
  3. Kérjük, hogy a felvételizők csoportosulás nélkül azonnal menjenek a vizsgatermükbe.
  4. Egy-egy terembe legfeljebb 8 vizsgázót osztottunk be.
  5. A védőmaszk viselete a vizsgatermeken kívül kötelező, a vizsgatermekben az írásbeli vizsga ideje alatt pedig ajánlott.
  6. Kérjük, hogy a felvételizők a vizsga végeztével azonnal és csoportosulás nélkül hagyják el az épületet.

A vizsga menete:

9:30 - 10:00     Előkészítés és tájékoztató a vizsgateremben

10:00 - 10:45   Magyar nyelv írásbeli vizsga

(15 perc szünet)

11:00 - 11:45   Matematika írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgára a tanulók tollat (kéket vagy feketét), ceruzát, vonalzót, körzőt, szögmérőt hozzanak magukkal. Az írásbeli vizsga során a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tollal kell elkészíteni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön kívül más segédeszköz (pl. számológép) nem használható.

A beteg vagy tüneteket mutató tanulók felvételi vizsgájáról:

Ha a felvételiző beteg, vagy a vizsga reggelén tüneteket mutat, kérjük, hogy semmiképpen ne induljon el a felvételi vizsgára. Kérjük, hogy ebben az esetben a távolmaradás tényét a lehető leghamarabb jelezze a titkarsag@dng-bp.hu címen vagy telefonon 06-1/283-0222.

A központi írásbeli vizsga 1. pótnapja: 2022. január 27. (csütörtök) 14 óra.

A pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatják meg, akik az előző írásbelin (január 22-én) alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A tanulónak és szüleinek fel kell vennie a kapcsolatot az iskolával és a jogszabályban leírtak alapján indoklással és igazolással alátámasztott írásos kérelmet kell benyújtania az iskola igazgatójának címezve. Az igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre.

A központi írásbeli vizsga 2. pótnapja: 2022. február 4. (péntek) 14:00

A központi írásbeli vizsga 2. pótnapján kizárólag azon vizsgázók részvételét köteles az intézmény – kérelemre – lehetővé tenni, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 15. sora szerinti központi írásbeli felvételi vizsgán (2022. január 22. 10:00), sem az EMMI rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 16. sora szerinti pótló központi írásbeli vizsgán (2022. január 27. 14:00) nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.

A jelentkező tanulónak és szüleinek fel kell vennie a kapcsolatot a vizsgaszervező intézménnyel, és indoklással és igazolással alátámasztva írásban kell benyújtania a központi írásbeli felvételi vizsga 2. pótnapján való részvételi kérelmet az intézménybe, ahová a jelentkezését a kérelmező eredetileg beadta.

A kérelem fogadásának határideje: 2022. január 28. 16:00
A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.

A kijavított dolgozatok megtekintéséről:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A járványhelyzet miatt az idei központi írásbeli vizsga során minden vizsgázó számára biztosítja intézményünk annak lehetőségét, hogy a kijavított dolgozatok személyes megtekintése helyett, a beszkennelt dolgozatot emailben küldi el az írásbeli vizsga jelentkezési lapján megadott emailcímre, az alábbi időpontokban:

 

 Vizsga időpontja

Megtekintés/ beszkennelt kijavított dolgozatok kiküldésének időpontja

Észrevétel fogadásának határideje

Központi felvételi írásbeli vizsga

 2022.01.22. szombat   10:00

 2022.01.27. csütört.   8:00-16:00

 2022.01.28. péntek 16:00-ig

1. pótnap

 2022.01.27. csütört. 14:00

 2022.02.01. kedd

8:00-16:00

 2022.02.02. szerda 16:00-ig

 2. pótnap

 2022.02.04. péntek 14:00

 2022.02.09. szerda

 8:00-16:00

 2022.02.10. csütörtök 16:00-ig

Kérjük, hogy amennyiben szeretnék gyermekük dolgozatát emailben megkapni a személyes megtekintés helyett, illetve a jelentkezési lapon nem adtak meg emailcímet, akkor ezt titkarsag@dng-bp.hu címre küldött üzenetben jelezzék.

A dolgozatok javítására vonatkozó esetleges észrevételeket – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – írásban, az iskola titkárságán lehet megtenni a titkarsag@dng-bp.hu címen.

Az észrevételekkel kapcsolatos további fontos információk: Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhez vétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak (OH) címezve – 3 napon belül – írásban közli a vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak. Az OH a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezésbenyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a fellebbezést benyújtónak.

Sikeres felkészülést, eredményes vizsgázást kívánunk!

Tápai Ildikó Anikó

igazgató

 

  
  
© 2020 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium / Minden Jog Fenntartva