Eseménynaptár
2022. november
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
1
2
3
4
5
11
12
13
18
19
20
25
26
27
28
29
30

Összes esemény ›

Aktuális információk
Összes hír ›
Főoldal / Hírek / Szóbeli felvételi + német írásbeli 2022. március

Szóbeli felvételi + német írásbeli 2022. március

2022. február 25. péntek 18:55

Iskolánk  2022-ben is három napra bontva (2022. március 2-3-4.) szervezi meg a szóbeli és a NÉMET írásbeli felvételi vizsgát, az Oktatási Hivatal egészségügyi ajánlásainak figyelembevételével. Pótnap: március 11. (péntek).
 
A pótnapon írásbeli kérelemre csak azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, és ezért a normál vizsganapokon nem tudtak megjelenni. A pótnapra jelentkező tanulónak és szüleinek fel kell vennie a kapcsolatot az iskolával, és indoklással és igazolással alátámasztott írásos kérelmet kell benyújtania az iskola igazgatójának címezve.
 
Az, hogy melyik tanuló, melyik napon írja az írásbelit és szóbelizik, az alábbi linkekre kattintva tekinthető meg:
 
 
(A Ctrl + f billentyűk egyszerre történő lenyomásával és a tanuló oktatási azonosítójának/jeligéjének fehér mezőbe történő begépelésével rá lehet keresni adott tanulóra.)
 
A járványhelyzet miatt bevezetett biztonsági intézkedések:
  1. Az épületbe a jogszabályok szerint csak a tanulók léphetnek be, kérjük, hogy a kísérők csak az iskola bejáratáig kísérjék a tanulókat.
  2. Az épületbe való belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező.
  3. Kérjük, hogy a felvételizők csoportosulás nélkül azonnal menjenek a vizsgatermükbe.
  4. Egy-egy írásbeli vizsgaterembe legfeljebb 9 vizsgázót osztunk be.
  5. A védőmaszk viselete a vizsgatermeken kívül kötelező, a vizsgatermekben az írásbeli és a szóbeli vizsga ideje alatt pedig ajánlott.
  6. Kérjük, hogy a felvételizők a vizsga végeztével azonnal és csoportosulás nélkül hagyják el az épületet.
 
A beteg vagy tüneteket mutató tanulók felvételi vizsgájáról:
Ha a felvételiző beteg, vagy a vizsga reggelén tüneteket mutat, kérjük, hogy semmiképpen ne induljon el a felvételi vizsgára. Kérjük, hogy ebben az esetben a távolmaradás tényét a lehető leghamarabb jelezze a titkarsag@dng-bp.hu címen vagy telefonon 06-1/283-0222.
 
A felvételi vizsgáról külön értesítést nem küldünk!
A csak kezdő németes, 0001-es tagozatra jelentkezők magyarból tesznek szóbeli vizsgát. Ők német nyelvből nem tesznek sem írásbeli, sem szóbeli vizsgát.
A csak a haladó németes, 0002-es tagozatkódra jelentkezők németből tesznek írásbeli és szóbeli vizsgát, a táblázatnak megfelelően, ugyanazon a napon.
A mindkét tagozatkódra jelentkezőknek mindkét tárgyból szóbeli vizsgát kell tennie, valamint meg kell írniuk a német írásbelit.
 
A felvételi vizsga követelményei:
Német írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán: a nyelvoktató kisebbségi oktatás kerettanterve 7. évfolyamának tanév végi követelményei. Magyar nyelv szóbeli felvételi vizsgán: az alapfokú nevelés-oktatás tanterve 7. évfolyamának tanévvégi követelményei.
 
A felvételi vizsga jellege, menete:
A szóbeli felvételi jellegét tekintve elbeszélgetés, melynek keretében (olykor rövid szöveg, képleírás stb. bevonásával) felmérjük a tanulók érdeklődését, kommunikációs készségét (pl. szókincs, kifejezőkészség) illetve tájékozottságát. A kizárólag 0001-es (kezdő német) tagozatra jelentkező diákokat német nyelvből értelemszerűen nem kérdezzük.
 
Információk a német írásbeli vizsga menetével kapcsolatban
Kérjük a diákokat, hogy a vizsga előtt fél órával érkezzenek meg a számukra kijelölt tanterembe. A terembeosztást az intézmény bejáratánál és az iskola weboldalán (oktatási azonosítóval/jeligével) tesszük közzé.
Valamennyi vizsgázó hozzon magával a személyazonosságát igazoló fényképes okmányt (személyi igazolvány, útlevél vagy diákigazolvány), amit a vizsgateremben a felügyelő tanároknak be kell mutatnia.
 
Az írásbeli vizsga menete (mindenki azon a napon jöjjön, ahová be van osztva!)
 
Március 2. (szerda)
Március 3. (csütörtök)
Március 4. (péntek)
12:15 – 13:00 Német nyelv írásbeli vizsga
12:15 – 13:00 Német nyelv írásbeli vizsga
10:00 – 10:45 Német nyelv írásbeli vizsga
 
Információk a szóbeli vizsgával kapcsolatban
A 0002-es tagozatkódra (haladó német) jelentkező vizsgázók az írásbeli vizsga előtt vagy után, a közzétett beosztásnak megfelelően szóbeli vizsgát is tesznek.
Kérjük a szóbeliző diákokat, hogy a számukra kijelölt szóbeli vizsgaidőpont előtt fél órával érkezzenek meg a számukra kijelölt tanteremhez. A terembeosztást az intézmény bejáratánál és az iskola weboldalán (oktatási azonosítóval/jeligével) tesszük közzé.
Valamennyi vizsgázó hozzon magával a személyazonosságát igazoló fényképes okmányt (személyi igazolvány, útlevél vagy diákigazolvány), amit a vizsgateremben a felügyelő tanároknak be kell mutatnia.
 
Mit hozz még magaddal?
Kérjük, hogy a tanulók a felvételi vizsgára FELTÉTLENÜL hozzanak magukkal íróeszközt (toll), valamint félévi bizonyítványukat és ellenőrzőjüket (akár E-naplóból nyomtatva, akár papír alapú formában), valamint matematika, magyar és német füzetüket, esetleg okleveleiket, kitüntetéseiket, érmeiket.
 
Nemzetiségi nyilatkozat
Aki a nemzetiségi hovatartozásáról és a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről nyilatkozni szeretne, az alábbi formanyomtatványon teheti meg:
 
 
A kitöltött nyomtatványt a felvételi napján a Titkárságon vagy a Portán lehet leadni.
 
A kijavított dolgozatok megtekintéséről:
A német írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, arról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet.
 
A kijavított dolgozatok megtekinthetők 2022. március 7. hétfő 8:00 – 16:00 az iskola könyvtárában.
A dolgozatok javítására vonatkozó esetleges észrevételeket írásban, az iskola titkárságán vagy a titkarsag@dng-bp.hu címen, legkésőbb 2022. március 8-án, kedden délután 16 óráig fogadjuk.
 
Ideiglenes felvételi rangsor
A jelentkezők felvételi jegyzékét (a tanulók rangsorát) iskolánk honlapján 2022. március 16-án tesszük közzé. A listán - a jogszabálynak megfelelően - nem a tanulók neve fog szerepelni, hanem oktatási azonosítójuk, vagy (amennyiben adtak meg ilyet) az általuk kitalált jelige.
(Ez a lista nem a véglegesen felvettek névsora, hanem csak egy ideiglenes rangsor, mely még attól függően módosul, hogy melyik tanuló hogyan rangsorolta a felvételi jelentkezése során az iskolákat, illetve fordítva.)
 
Mindenkinek jó felkészülést, eredményes vizsgát kívánunk!
 
  
  
© 2020 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium / Minden Jog Fenntartva